ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 


 

รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
 
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงราววัลที่ 1
(2 รางวัลๆละ 100,000 บาท)
รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท